+31(0)617094330 info@doulachristina.nl

Wetenschappelijk bewezen: Waarom een Doula?

Vrouwen die continue begeleiding krijgen, hebben volgens onderzoek:

 • gemiddeld een kortere bevallingsduur;
 • vaker een spontane bevalling;
 • minder kans op ingrepen als een kunstverlossing (vacuüm of tang);
 • minder kans op een keizersnede;
 • minder kans op bij stimulatie;
 • minder behoefte aan pijnbestrijding;
 • een grotere mate van tevredenheid over hun bevallingservaring.

Deze uitkomsten suggereren een positievere beleving van de bevalling, een vergroting van de draagkracht en een kortere baringsduur.

Een en ander wordt vooral zichtbaar als de begeleider geen deel uitmaakt van het ziekenhuispersoneel/de medische staf, als de ondersteuning al in een vroeg stadium wordt aangeboden en gegeven in een ziekenhuis of op een plek waar epidurale analgesie niet routinematig beschikbaar is.

Onderzoek van Marshall en Phyllis Klaus en John Kennell

Het bekendste onderzoek dat specifiek gaat over de effecten van de doula is dat uit 1993 van de Amerikanen Marshall en Phyllis Klaus en John Kennell.

De aanwezigheid van een doula leidt volgens Klaus en Kennell tot:

 • 45% minder keizersneden
 • 25% kortere duur van de bevalling
 • 60% minder verzoeken om een ruggenprik
 • 50% minder gebruik van pitocin/oxytocine (‘inleiden’)
 • 31% minder verzoeken om pijnbestrijding
 • 34% minder tangverlossingen

Anders gezegd: volgens Klaus en Kennell is het zo dat een doula bij de bevalling de kans op een keizersnede verkleint, de bevalling verkort, de behoefte aan pijnbestrijding vermindert en de band tussen moeder en kind versterkt.

Bron: NBVD Nederlandse Bond voor Doula’s

doula egypte

Een Doula zorgt ervoor dat de moeder en haar partner zich helemaal kunnen richten op de geboorte daardoor is er minder stress en verloopt de bevalling soepeler.

julien en christina